• Produkcija vsebin in umetniško vodenje dogodkov
  • Priprava novičnikov
  • Promocija in odnosi z javnostmi
  • Priprava seznama povabljencev (adrem)

Zgodbe