• Komunikacijska strategija
  • Strategija vsebinskega marketinga
  • Strategija vsebine
  • Načrt distribucije
  • Načrt prodora na novo tržišče
  • Razvoj zbiranja podatkov in upravljanja podatkovnih baz

Projekti