Želja po spremembi podobe znamke v resnici skoraj nikoli ne pomeni zgolj hotenja po popravku logotipa, ampak se v ozadju skriva potreba po redefiniciji fokusa znamke, včasih celo potreba po pomembnejšem poslovnem repozicioniranju.

RESNICA

Prenova znamke naj se vselej izvede celostno in upošteva vse pomembne poslovne vidike. Učinkovita prenova identitete in podobe znamke namreč vpliva na: 

 • doseganje boljših poslovnih rezultatov, 
 • optimizacijo internih procesov, 
 • izboljšanje interne klime in
 • grajenje podobe zaželenega delodajalca. 

 

Za lažjo predstavo delimo tri izmed mnogih uspešnih zgodb naših klientov, vsako s svojimi zahtevami, a z istim ciljem: izstopati med konkurenco v svoji stroki.

 

Primer prenovljene podobe globalne znamke Wise.blue, ki nastopa predvsem v digitalnem okolju. Znamko smo oživili z dinamičnimi formati za grajenje unikatne identitete. Izstopanje v okviru panoge (kar je bilo ključno tudi za to, da je Wise.blue uspel med tehnološkimi podjetji) je pomembno, ker to pritegne pozornost potencialnih strank in deficitarnih iskalcev zaposlitve.

IZZIV

Posebej delikatna je prenova znanih, že uveljavljenih znamk. Vsaka sprememba njihove podobe spodbudi čustvene odzive uporabnikov, vseeno pa je treba tudi te znamke skozi čas prilagajati (npr. prilagoditev na digitalna okolja).

Ponosni smo, da nam je pri prenovi celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic uspelo ravno to. Ob spoštovanju tradicije, a hkrati z razumevanjem prihodnosti in kompleksnosti celotnega sistema smo zasnovali podobo, v kateri njen najprepoznavnejši element – znak Univerze v Ljubljani – ohranja glavne elemente: 

 • slikovni znak deželnega dvorca,
 • rdečo barvo
 • in črkovni napis.

 

 

Vendar pa je rešitev modernizirana in nadgrajena z novim grafičnim elementom. Bistveno večji sta tudi njena opaznost in uporabnost v digitalnem okolju.

Sprememba je celostna in deluje na nivoju celotne Univerze v Ljubljani in njenih 26 članic, zato smo oblikovali osnovne gradnike, sistem znakov, podobo tiskovin in zastav, promocijskih materialov, označevalnih tabel in publikacij ter različne elemente digitalnega okolja.

Rešitev je bila kot najboljša izbrana na anonimnem javnem natečaju za oblikovno in sistemsko prenovo celostne grafične podobe Univerze v Ljubljani in njenih članic. 11-članska strokovna žirija ji je med 14 prispelimi natečajnimi nalogami podelila daleč največ točk, in sicer 92 od 100 možnih.

Kateri so bili glavni elementi prenove, ki jih je žirija vrednotila pri pregledu oddanih nalog?

 • Prepoznavnost,
 • vsestranskost uporabe,
 • likovna čistost in izvirnost,
 • skladnost,
 • preglednost ter druge zahteve.

 

Primer prenovljene znamke našega naročnika Tronoga s prikazom nastopa znamke na družbenem omrežju. Ustrezno zasnovana identiteta in podoba znamke morata zagotavljati usklajen nastop na vseh komunikacijskih kanalih ter hkrati olajšati dnevno uporabo pri različnih komunikacijskih aktivnostih. Ko smo to pravilo aplicirali na podjetje Tronog, je to zaživelo in s svojo napredno tehnološko vizijo začelo izstopati na vseh kanalih.

 

 

Iščete podobno rešitev? Pogovorimo se! Pišite nam.