Toda kako to storiti? Sodelavci imajo navsezadnje različne značaje, prepričanja in navade, brez dvoma pa tudi svoje poglede na delovanje podjetja. Nagovarjati tako pester bazen ljudi, ki so pomembni za podjetje, je velikanski izziv. A podjetje, ki želi delovati kot celota, mora tega bika prijeti za roge. S sestanki na mikronivoju, timbildingi, rednimi nagovori vodilnih? Da, seveda. A to verjetno ne bo dovolj.

Temu izzivu se Poslovni mediji kontinuirano posvečamo za Skupino Triglav. Letos smo v tem procesu ustvarili rešitev, ki se z uporabno vsebino mehko naveže na poslovno strategijo in jo tako na skoraj igriv način približa vsakemu sodelavcu. Spoznajte turistični vodnik po regiji Adria Na popotovanju!

Žepna izdaja knjige, ki po formatu, vsebini in pristopih spominja na znani turistični vodnik, je z zanimivimi vsebinskimi in oblikovnimi rešitvami nemudoma pritegnila pozornost sodelavcev.

CILJ

Osnovni cilj knjige Na popotovanju je bil ponuditi vsebino, ki bo za sodelavce uporabna dlje časa, saj bodo vodnik lahko vzeli s seboj na vikend počitnice ali dopust po regiji Adria, v kateri deluje Skupina Triglav. S predstavitvijo 35 turističnih zanimivosti, večinoma manj znanih, smo sodelavce Triglava spodbudili k aktivnemu raziskovanju držav regije. Vsak izlet ima jasno rdečo nit, ki deluje kot trnek za prebiranje posebnih tematskih okvirjev, v katerih se vsebinsko dotikamo enega od ciljev Triglavove Strategije. Tako skozi igrivo raziskovanje drugih vsebin Strategiji Skupine mimogrede odvzamemo pregovorno rigidnost in sodelavce nežno pospremimo na pot razmisleka o krovnih usmeritvah podjetja.

PROCES

Proces priprave publikacije smo začeli z razvito kreativno idejo, od katere pozneje ni bilo treba bistveno odstopati. Koncept je bil namreč pripravljen s poglobljenim poznavanjem naročnika, njegovih potreb in strateških usmeritev, ki jih je želel izpostaviti.

Že v pripravo publikacije smo želeli vključiti sodelavce, saj smo tako stopnjevali tudi napetost in pričakovanje. Triglavani so namreč koncept izdajanja take edicije, četudi precej drugačne, poznali že iz leta 2020, ko je izšla prva tovrstna publikacija Na mizi z recepti iz regije.

V delovnem procesu smo skrbeli za to, da so izleti kar se da zanimivi. Kratek strnjen tekst smo dopolnili s pomembnimi podatki, denimo z lokacijo, oddaljenostjo od večjih krajev, idealnim časom obiska, možnostmi nastanitve, dodatnimi aktivnostmi in posebnimi nasveti. Največ razmisleka pa smo vendarle namenili navezavi na Strategijo.

Z zanimivimi navezami Strategije na rdečo nit vsebine smo sodelavce, ki so knjigo prejeli, poskušali pri vsakem izletu presenetiti ter v njih vzbuditi tudi ponos, da so del podjetja.

POSEBNOSTI

Z zanimivimi navezavami Strategije na rdečo nit vsebine smo sodelavce, ki so prejeli knjigo, pri vsakem izletu poskušali presenetiti in v njih vzbuditi tudi ponos, da so del podjetja.

Tako smo poskrbeli, da smo se skozi besedilo v barvah Triglava dotaknili kulture podjetja, njegove trajnostne usmeritve, medsebojnih odnosov, relacij do strank in partnerjev, krepitve inovativnosti ter poguma na eni in preudarnosti na drugi strani.

Pri predlogu za izlet k bosanskim piramidam, ki jih je s svojimi nenavadnimi idejami v slavo povzdignil iznajdljiv posameznik, smo se denimo na Strategijo navezali z besedami: »Nenavadne ideje so pot do napredka. Nekatere se celo izkažejo za vizionarske. Zato spodbujamo pobude, podajanje predlogov in inovativno razmišljanje zunaj okvirov, napake pa dojemamo kot del ustvarjalnega procesa.«

Prav vsaka navezava na Strategijo je topla, spodbujajoča, pozitivna in nikakor ne pokroviteljska, zato doseže svoj učinek, to je spodbuja vsakega zaposlenega k razmisleku in iskanju odgovorov na vprašanja: »Kdo sem, kaj si želim, kaj lahko storim za to in kako mi bo pri tem pomagalo podjetje?«

 

 

Iščete podobno rešitev? Pogovorimo se! Pišite nam.