Iskanje fokusa: preveč vina, premalo kozarcev

Da bi bil dvig znamke na lestvici priklica uspešen, je najprej dobro ugotoviti, ali so za to sploh izpolnjeni pogoji. Kakšne so možnosti za razvoj znamke? In če jih ni, kako jih ustvariti? Pri določanju razlikovalnih vrednosti in iskanju komunikacijskega sidrišča, ki bi vzpostavilo znamko in jo hkrati dovolj jasno ločilo od njej podobnih, smo v primeru Sparove vinoteke izhajali iz dejstva, da je Spar v osnovi supermarket. In supermarket je v prvi vrsti dobro založena prodajalna vseh mogočih živil, v katero nepreklicno sodi tudi vino. Še več, Spar je zato idealno mesto, saj tu široki ponudbi živil konkurira tudi velika izbira vina. Prav široko izbiro smo zato določili za komunikacijsko platformo, na kateri lahko po različnih kanalih gradimo konsistenten in dolgoročen premik priklica navzgor.

Sparovi široki ponudbi živil konkurira prav tako pestra izbira vina, zato se vinoteka tudi vizualno postavlja ob bok supermarketu, s čimer se krepi asociacija priklica nove znamke.

1. kozarec rešitev: ustvarjanje nove znamke

Vsaka nova identiteta znamke je sestavljena iz besedilne in vizualne podobe. Da bi kupcem prihranili nekaj truda z nepotrebnimi pomenskimi prevodi in prenesenimi pomeni, smo se odločili za ime Vinoteka. Razumemo ga tudi kot prostor, v katerem se kupujejo, včasih prav tako degustirajo zelo raznolika, navadno dobro izbrana vina. In prostor, ki stremi h kulinarični izkušnji na višji ravni, naj bi bila tudi Sparova Vinoteka. Oblikovno smo znamko razvili z nekaj odmika od predvidljivih vinotečnih podob. Pomemben del podobe sestavljajo ilustracije in infografične kategorizacije značilnosti posameznih vin, ki so dovolj intuitivne, da pomagajo širiti vinsko znanje slehernemu bralcu.

Pri snovanju smo pazili tudi, da ima nova podoba nekaj sidrišč koherentnih z drugimi Sparovimi podznamkami oziroma z grafično opremo letakov in Sparovega vsebinskega portala.

2. kozarec rešitev: uredniški koncept za utrjevanje položaja nove znamke

Široko ponudbo najbolje komuniciramo tako, da izpostavimo posebnosti posameznih izdelkov. Izpostavitve so toliko bolj kredibilne, če za njihovo izbiro stoji strokovnjak. Sparova Vinoteka ima zato lastnega someljeja, Valentina Bufolina, ki tedensko svetuje pri izbiri vina, ga opisuje, izobražuje in daje nasvete, kako in s čim je neko vino primerno ali dobro servirati. Če skušamo o vsem povedati vse, količina informacij postane nepregledna. Opise, zanimivosti o vinskih značilnostih, napotke za kupce in druge uporabne informacije smo razdelili na nekaj vsebinskih rubrik, da se tako vsebine bralcem servirajo bolj pregledno. Logična in intuitivna razdelitev vsebin dobro deluje na obeh straneh prodajnega procesa. Kupcu se ni treba prebijati skozi vsebino, ki ga ne zanima, a na intuitiven način izve tudi tisto, za kar si ne bi nikoli mislil, da bi ga utegnilo pritegniti. Na drugi strani pa lahko naročnik enostavno in pregledno lansira vsebine o izdelkih, ki so trenutno izpostavljeni v ponudbah.

Primer redne komunikacije Spar Vinoteke: tedenski letak s priporočilom someljeja Valentina Bufolina in opisom značilnosti izpostavljenega vina.

Veste, kakšna je vedno prava vinska spremljava?

 

 

Iščete podobno rešitev? Pogovorimo se! Pišite nam.